Tropical Modern Style. : การอยู่ร่วมกันของคนและธรรมชาติ

“การทำงาน ความรับผิดชอบ การอยู่ร่วมกับสังคม” มักจะเป็นสาเหตุหลักๆที่ทำให้ผู้คนในปัจจุบันห่างไกลกับธรรมชาติ การละลายเส้นกั้นระหว่างชีวิตของมนุษย์และธรรมชาติ เป็นอีกโจทย์หลักๆที่สถาปนิกต้องคำนึงถึงเมื่อออกแบบบ้านที่ผู้อยู่ต้องการที่จะอาศัยร่วมกับธรรมชาติ
TBL DESIGN รับสร้างบ้าน ตกแต่งภายใน หาดใหญ่ สงขลา มีแนวทางการออกแบบบ้านในอีกรูปแบบหนึ่งที่มีการผสมผสานกันระหว่างวิถีชีวิตของคนและธรรมชาติได้เป็นอย่างดี ที่เรียกกันว่า Tropical Modern Style
จุดเด่นบ้านสไตล์ Tropical Modern คือเน้นความเรียบง่าย สร้างพื้นที่โปร่ง โล่ง สบาย และคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศเป็นหลัก การออกแบบประเภทนี้เหมาะสำหรับประเทศไทย ที่มีภูมิอากาศประเภทร้อนชื้น
เอกลักษณ์ของการออกแบบ Tropical Modern Style คือ การใช้กระแสลม และการใช้แสงจากธรรมชาติ ผ่านสเปซและพื้นที่ใช้สอยต่างๆของตัวบ้านพักอาศัย มาเพิ่มพลังที่ดีแก่ผู้ที่อาศัย อีกทั้งมีการนำโทนสี Earth Tone การนำลายไม้และลายหินรูปแบบต่างๆเข้ามาใช้ในการออกแบบ ทำให้เกิดการผสมผสานงานสถาปัตยกรรมและธรรมชาติเข้าด้วยกัน ส่งผลให้เกิดความรู้สึกที่ผ่อนคลายและปลอบประโลมจิตใจของผู้อาศัยให้กลับมาแข็งแรง พร้อมเผชิญชีวิตการทำงานอีกครั้ง และมีการนำต้นไม้จริงเข้ามาใช้ในการออกแบบเพื่อการตกแต่ง ทำให้ผู้อยู่อาศัยมีความรู้สึกเติบโตควบคู่ไปพร้อมกันกับธรรมชาติ