ทีบีแอล ดีไซน์ ออกแบบห้องทางการแพทย์

 

ปรับห้องให้เข้ากับยุคดิจิทัล

 

ออกแบบดีไซน์ style ที่ทันสมัย สร้างความโดดเด่นทีน่าสนใจ

 

Simulation room Osce Learning center ห้องสมุด หอพัก Lobby Office หอประชุม Working space

 

ออกแบบสถาปัตยกรรมที่ดึงดูดสายตา

X